ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 ส่งมอบสวนไผ่ “ 85 ปี แม่โจ้ 85 พันธุ์ไผ่” เพื่อฐานการเรียนรู้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 22/01/2565    863 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 มกราคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี, ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบสวนไผ่ ตามโครงการ "85 ปี แม่โจ้ 85 พันธุ์ไผ่" ซึ่งดำเนินการโดยชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 นำโดย คุณประเทือง เชียงแรง ประธานชมรมฯ และเพื่อนๆศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 เพื่อจัดเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ ของมหาวิทยาลัย ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้