คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ประเดิมฉีด 500 โด้ส ป้องกันพิษสุนัขบ้าให้น้องหมาน้องแมว ฟรี!! ในงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 22-29 ธ.ค.นี้
วันที่ 22/12/2564    1,257 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนฟรี ในงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 ของ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โรคกลัวน้ำ) ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว จำนวน 500 โด้ส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เฟส 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ใกล้ชิดกับเกษตรกร หลากหลายวิชาชีพ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติรับใช้บริการชุมชนมานานกว่า 87 ปี
ได้เล็งเห็นความสำคัญของสัตว์เลี้ยงซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับคน รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
กิจกรรมการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อขนิดสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต การ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคด้วยการฉีดวัคยีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ
ด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยพระองค์ทรงมีความห่วงใยถึงปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ บริการวิชาการแก่ชุมชน”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รก.คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เฟส 1) จะมีการให้บริการสำหรับสัตว์เล็ก มีการรักษาโรคทั่วไป ผ่าตัด เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด โดยมีอัตราให้บริการพิเศษ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า และอัตราปกติสำหรับประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ประมาณกลางดือนมกราคม 2565 และสำหรับกิจกรรมพิเศษ ในงานวันเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 จะให้บริการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี.. จำนวน 500 โด้ส “

สำหรับท่านที่สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยง(สัตว์เล็ก) ของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี.. ในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://www.bit.ly/clinicmju หรือ โทรศัพท์ 08 1491 4009 , 053 873 128