มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัล Gold Award งาน Thailand Research Expo 2021
วันที่ 26/11/2564    420 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัล Gold Award จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำผลงานวิจัย “ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” และ “โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์” เข้าร่วมจัดแสดงใน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ