เอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ 26/11/2564    373 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Dr. Nwafor Lioyd. C, President of Nigerians in Diaspora Organization, Thailand ในโอกาสนำ Mr. Ovikuroma Orogun Djebah เอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับประเทศไนจีเรีย โอกาสนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกันเพื่อแสดงถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้