ม.แม่โจ้ เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP เตรียมผลิตกัญชาอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม
วันที่ 26/11/2564    688 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จัดพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด โอกาสการเดียวกันนี้ ทางบริษัท เคทีพี แอสโซซิเอท จำกัด ได้มอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม