แบบอาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้รับรางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงานฯ
วันที่ 24/11/2564    111 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รับรางวัลแบบอาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( อาคารขนาดใหญ่สูง 7 ชั้น) ซึ่งเป็นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยเป็นผลงานการออกแบบอาคารร่วมกันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท กู๊ดสเปช จำกัด