ม.แม่โจ้ จับมือ 3 บริษัท พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร
วันที่ 19/11/2564    44 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาลัยนานาชาติ) กับ บริษัท นักสู้หัวใจสิงห์ จำกัด บริษัท เอสทีม อโกรเทค จำกัด และบริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด ณ ห้อง Smart classroom 05 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร ให้ออกเป็นรูปธรรม และ ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่ทันสมัยในงานวิจัย ทั้งนี้ นายจตุพร ทองอินตา กรรมการบริษัท บริษัท เอสทีม อโกรเทค จำกัดนายยธณกร นิวรัตน์ กรรมการบริษัท บริษัท นักสู้หัวใจสิงห์ จำกัด และ นายกิตติพงศ์ อุษา กรรมการบริษัท บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด ได้ลงนามพร้อมกันเป็นตัวแทนบริษัท