รายการ กล้าลองกล้าลุย TV.7 ยกทีมถ่ายทำ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์ไม้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ม.แม่โจ้
วันที่ 23/11/2564    133 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณต้นกล้า-ชัยอนันต์ ปันชู และทีมงาน รายการ “กล้าลองกล้าลุย” สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ในการเข้าถ่ายทำสกู๊ปข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเด็น “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์ไม้_สร้างงาน_สร้างอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรังสิมา อัมพวัน นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ