คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางด้านการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายจังหวัด
วันที่ 21/10/2564    362 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ พร้อมนี้ได้ร่วมหารือแนวทางในการบริหารการจัดการทางด้านการศึกษา และโครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้สอดรับและมีส่วนร่วมกับแนวนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการการจังหวัดเชียงใหม่