Maejo University ร่วมกับ Universitas PGRI Adi Buana Suana Surabaya (Indonesia) ร่วมปิดโครงการ International Credit Transfer (ICT)
วันที่ 16/10/2564    389 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุม ร่วมกับ Universitas PGRI Adi Buana Suana Surabaya (Indonesia) เพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการ International Credit Transfer (ICT) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมกับการบริการวิชาการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย โดย ทีมอาจารย์ภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวขอบคุณในนามมหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนผลการนำเนินงานกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จาก Universitas PGRI Adi Buana Suana Surabaya (Indonesia) ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์ อาคารประเสริฐ ณ นคร และรูปแบบ Online