กองพลทหารราบที่ 7 เยือน ม.แม่โจ้ เตรียมแนวทางทำงาน คก.เก็บรักษาพันธุกรรมพืชฯ ตามพระราชดำริ
วันที่ 15/10/2564    398 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการทำงานของโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ และโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่