แสดงความยินดี อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับรางวัล UPLB Presidential Award ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 14/10/2564    159 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ประธาน Dean Forum เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสได้รับรางวัล UPLB Presidential Award ในงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่ University of the Philippines Los Banos Alumni Association, Inc.(สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ลอสบัญญอส) ได้พิจารณาประวัติและผลงานของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาของ UPLB ทั่วโลก เพียง 1 ท่านเท่านั้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้