ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28/09/2564    655 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งมหาวิทยลัยแม่โจ้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้