ม.แม่โจ้-สมาคมศิษย์เก่าฯ สานความร่วมมือ คก.ธนาคารอาหารเป็นยา พัฒนาต่อยอดเครือข่ายชุมชน
วันที่ 24/09/2564    544 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมฯ, อ.นนท์ ปิ่นเงิน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อ.ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ และบุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.แม่โจ้ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการธนาคารอาหารเป็นยา และเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์การเรียนรู้พิณาไล อำเภอสันกำแพง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่ความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป