ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 รณรงค์วันปลอดรถสากล ร่วมขับเคลื่อน Green University
วันที่ 23/09/2564    816 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในการจัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้แทนของแต่ละหน่วยงานรับมอบโล่รางวัล ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้นได้ปล่อยตัวขบวนจักรยาน นำโดย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เริ่มปั่นจากบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปตามเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางออกกำลังกายแนวรั้วมหาวิทยาลัยสายใหม่ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ปลอดภัย ระยะ 800 เมตร มาถึงจุดพักรถเพื่อบันทึกภาพเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แล้วปั่นมาสิ้นสุด ณ ลานด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด


...........................ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน......................................