ศิษย์เก่าแม่โจ้ - ภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา ให้ ม.แม่โจ้
วันที่ 14/09/2564    250 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่าแม่โจ้ และภาคเอกชน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณประธาน ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท ๙ แกลลอรี่ จำกัด และคณะ , คุณทวี ตันหลี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๔๙ , คุณธัญชาติ แวววรรณวิรัช รุ่น 49 และคณะ , คุณมนตรี วงษ์สวรรค์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มี, ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้นำองค์กรนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับทุนการศึกษาที่รับมอบในครั้งนี้ มี ๕ ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษา บริษัท ๙ แกลเลอรี่ จำกัด ๒o,ooo บาท, ทุนการศึกษาคุณประธาน ปิ่นแก้ว ๕o,ooo บาท รุ่น ๔๙ (มอบให้คณะบริหารธุรกิจ), ทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๔๙ จำนวน ๑o,ooo บาท, ทุนที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณมนตรี วงษ์สวรรค์ จำนวน ๑o,ooo บาท และทุน “กลุ่มเพื่อนแม่โจ้ รุ่น ๔๙” จำนวน 6500 บาท ซึ่งทุนจำนวนนี้จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้มีโอกาสเรียนจบจนระดับปริญญา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
........
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน