ม.พายัพ – สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ร่วมบริจาคขวด ให้ ม.แม่โจ้ คก. "MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19"
วันที่ 13/09/2564    317 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบขวดพลาสติกใส PET1 จาก มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย คุณวรวรรณ ขัติชีนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 13,387 ใบ หรือ 286 กิโลกรัม เพื่อเข้าร่วมโครงการ"MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE ซึ่งขวดจำนวนนี้สามารถนำมาผลิตชุด PPE ได้ 950 ชุด

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่โจ้ นำโดย นายกไลออนส์ อรวรรณ พุ่มพวง และเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน สโมสรไลออนส์เชียงใหม่สารภี ประธานฝ่ายสารานุกรรม 310A1 ประธานเขต 6 ภาค 310A1 และสโมสรเชียงใหม่ศรีวิชัย ได้นำขวดพลาสติกใส PET1 มาร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 47 กิโลกรัม เพื่อร่วมด้วยช่วยกันส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด

สำหรับท่านที่สนใจ หรือหน่วยงานใด จะนำขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการ "MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19" เพื่อส่งไปแปรรูป/ตัดเย็บเป็นชุด PPE นั้น จะต้องคัดแยกเป็นขวดที่มีสัญลักษณ์ PET หรือ หมายเลข 1 ระบุที่ไว้ที่ขวด ล้างให้สะอาด ตากขวดให้แห้ง บีบขวดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่ แล้วนำมามอบ ณ จุดรับบริจาคบริเวณสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทางคณะทำงานจะได้จัดส่งไปยังเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และพันธมิตร นำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ซึ่งกำลังขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนพฤศจิกายน 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภายและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3231, 0 5387 3226, 06 3991 6545 , 08 5036 4548

-----------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน