ม.แม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมหารือจัดทำแผนพัฒนาเมืองแม่โจ้
วันที่ 27/07/2564    350 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนธ ไชยชนะ ให้การต้อนรับนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองแม่โจ้ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.) ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้