ม.แม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2564
วันที่ 23/07/2564    356 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี เวียนเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดป่าเหมือด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..............
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน