กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ม.แม่โจ้ แพร่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 21/07/2564    478 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MICROSOFT TEAMS ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับ นายอำเภอกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวต้อนรับ คุณธนาวุฒิ หอมขจร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ กล่าวต้อนรับ คุณภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลร้องกวาง กล่าวต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสถานการณ์ Covid 19 รองคณบดี เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวต้อนรับและนำเสนอสิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบต่อไป และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจาย์ประจำทางด้านภาษาไทย เป็นวิทยากรดำเนินรายการ และเจ้าภาพจัดงานโดยฝ่ายวิชาการ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
Cr.ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร