บุคลากร ม.แม่โจ้ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 เข้าฉีดวัคซีน (AstraZeneca) โควต้า กระทรวง อว.
วันที่ 17/07/2564    1,646 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีน ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 เป็นวันที่ 3 ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสันทราย คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก

สำหรับวัคซีน Lot นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) จำนวน 2,500 โดส จากกระทรวง อว. เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากร ผู้นำนักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาที่ลงทะบียนแจ้งความจำนงค์ตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบแรกได้ดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 13,14 และ 16 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 1,431 คน ณ โรงพยายาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม ตามนโยบายกระทรวง อว. และนโยบายมหาวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 %

,..............
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน