“ครบโดส” บุคลากรส่วนหน้า รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ปลอดภัยไม่เกิดผลข้างเคียง
วันที่ 17/05/2564    544 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่ทำงานส่วนหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการเข้ารับวัคซีนในวันนี้ เป็นวัคซีนเข็มที่ 2 โดยเป็นทีมบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานส่วนหน้า ของโรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ จำนวน 90 คน ที่ได้เข้ารับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งผู้เข้ารับการวัคซีนวันนี้มีอาการปกติ ไม่เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ใดๆ และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยง ให้กับบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย”