ม.แม่โจ้ ต้อนรับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้บริหารพรรค
วันที่ 13/05/2564    249 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้บริหารพรรค เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้