พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานของบริจาคให้แก่ รพ.สนาม ม.แม่โจ้
วันที่ 05/05/2564    379 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานของบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังคงมีประชาชนทยอยนำสิ่งของ และอาหารเครื่องดื่มมาบริจาคอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้กักตัวในโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างมาก