ม.แม่โจ้ ลงนามร่วม รพ.สันทราย และ อ.สันทราย ตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech)
วันที่ข่าว 30/04/2564    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/04/2564
เปิดอ่าน: 343 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน โดยมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โซนบี อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech) เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มผู้พิการตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลสันทราย กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ติดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลสันทราย และกลุ่มผู้สัมผัสเชื้อตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ โดยโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้วางระบบบริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ส่วนอำเภอสันทรายจะสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ด้านปกครองท้องถิ่น ชุมชนในอำเภอสันทราย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ โดยใช้ห้องพักของศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งมีจำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณสุรินทร์ แสนเจริญ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 500,000 บาท และ คุณสุพรรณ อ่องสกุล ผจก.สำนักงานเขต เชียงใหม่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง