สัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่รับฟังโจทย์วิจัยและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาโคเนื้อแปลงใหญ่จังหวัดพะเยา
วันที่ข่าว 27/04/2564    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/04/2564
เปิดอ่าน: 124 ครั้ง

 

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้ารับฟังโจทย์วิจัยด้านการบริหารจัดการเครือข่ายโคเนื้อจากคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยา ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาโคเนื้อแปลงใหญ่จังหวัดพะเยา ด้านการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อร่วมกับนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา คุณนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อาจารย์ ดร.ธนพร บุญมี อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พันเอกสมาน คำน้อย ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยาและคณะฯ ในการนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยามอบหมายให้อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติโคเนื้อเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานอาสาผสมเทียมกับผู้ประกอบการแปรรูปโคเนื้อในพื้นที่ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง