ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบสิทธิ์การใช้งานโครงข่าย เชื่อมการติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวก รพ.สนามแม่โจ้
วันที่ 18/04/2564    202 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร

วันที่ 17 เมษายน 2564 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณกาญจนา ภูริสัตย์ ผู้จัดการทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ และมอบสิทธิ์การใช้งานโครงข่ายทรูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
1. อัพเดทโครงข่ายที่รองรับการใช้บริการของลูกค้าทรู ทั้งโมบาย และ WIFI รวมถึงจำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน การติดตาม monitor
2. account WIFI ฟรีเพื่อใช้เชื่อมต่อ SSID @TrueWIFI ให้กับหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม ได้เชื่อมต่อเน็ตความเร็วสูง
อีกทั้งได้ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
...............
เครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน