คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ติดตั้ง “ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
วันที่ข่าว 17/04/2564    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/04/2564
เปิดอ่าน: 120 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการติดตั้ง “ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยใช้ต้นแบบจาก “ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ ของคณะบริหารธุรกิจ” ทำให้สามารถนำระบบนี้มาปรับใช้ที่โรงพยาบาลสนาม 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ่งพัฒนาโดย นางสาวสุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ

ระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถทำการเพิ่มข้อมูลสินค้ารับเข้า ตรวจสอบสถานะของสินค้าต่างๆ ได้ เช่น ยอดสินค้าคงเหลือ ยอดสินค้าใกล้หมด และสินค้าหมด เป็นต้น ผ่านระบบ Online ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ทันต่อการใช้งาน นอกจากนี้ระบบยังมีการแจ้งเตือนการตรวจสอบการเบิก-จ่ายสินค้า ผ่าน LINE ได้อีกด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถติดตามการอนุมัติคำร้องการเบิกสินค้า และการเบิกจ่ายสินค้าได้ทันท่วงที และจุดเด่นของระบบนี้คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง กับทีมพยาบาลและฝ่ายสนับสนุน ทำการเบิก-จ่ายสินค้าผ่านระบบ Online ทั้งหมด ทำให้สามารถจัดการการเบิก-จ่ายสินค้า ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ภาพ/ข่าว : ภาวินี จีปูคำ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง