ว.นานาชาติ ม.แม่โจ้ มอบซิลเวอร์นาโน ให้ รพ.สนามแม่โจ้ ฆ่าเชื้อ คุมโรค ร่วมสู้ภัยโควิด -19
วันที่ 17/04/2564    260 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทนาว่าเทค ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นาโนไนท์ซิลเวอร์นาโน จำนวน 500 ลิตรมูลค่า 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ ควบคุมโรคภายในบริเวณโรงพยาบาลสนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้แทนมอบ และมี นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่