คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และม.แม่โจ้ ร่วมเยี่ยมชมการดําเนินงานคูโบต้าฟาร์ม ณ อาคารเกษตรชัยพัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ข่าว 09/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/04/2564
เปิดอ่าน: 156 ครั้ง

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วยรศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร อว. เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม ตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง BCG Model ณ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โดยได้เข้ารับชมวีดิทัศน์การดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม การนำเสนอข้อมูลของบริษัท โดยมีนายทาคาโนบุ อาซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ จากนั้นร่วมเยี่ยมชมการดําเนินงานคูโบต้าฟาร์ม (โดยรถราง) ณ บริเวณกิจกรรมข้าวและเกษตรทฤษฎีใหม่ และประชุมหารือขยายผลการดําเนินการ ณ อาคารเกษตรชัยพัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง