คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ข่าว 08/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/04/2564
เปิดอ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ สัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง