MAP แม่โจ้ จัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง”
วันที่ข่าว 07/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/04/2564
เปิดอ่าน: 62 ครั้ง

 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง” ให้กับอาจารย์นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในด้านทรัพย์สินทางปัญญา รับทราบถึงประโยชน์ของการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีความสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดธุรกิจ การนำผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการปรับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนวัตกรรมและปัญญา ซึ่งมี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ขั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง