คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ข่าว 05/04/2564    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/04/2564
เปิดอ่าน: 91 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 22 คน ในการศึกษาเข้าดูงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้ 1. แนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง