ม.แม่โจ้ ต้อนรับ ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNs
วันที่ข่าว 01/03/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/03/2564
เปิดอ่าน: 169 ครั้ง

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่ม “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหน โดยมี อาจารย์ ดร.ชวนชม บุญระหงส์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตร เกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนภาคการผลิต คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสังคมสุขภาพจำกัด และผู้บริหาร ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นผู้ร่วมเสวนา และ คุณธนพล เขียวละม้าย ผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง