คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ ร่วมทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
วันที่ข่าว 26/02/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/03/2564
เปิดอ่าน: 96 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตช่างอุตสาหกรรมให้มีความรู้ เพิ่มทักษะความชำนาญ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเจริญเติบโตในเวลาอันใกล้ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการฝึกอบรมและทำงานวิจัยร่วมกัน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง