ม.แม่โจ้ เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
วันที่ข่าว 22/02/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/02/2564
เปิดอ่าน: 135 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่วางแผนผังปลูกต้นไม้ และเปิดเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของวัฒนธรรมแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง