ม.แม่โจ้ปลูก "ต้นเพิ่มพูน" ต้นไม้ปฐมฤกษ์อุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
วันที่ข่าว 21/02/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/02/2564
เปิดอ่าน: 239 ครั้ง

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดปลูก "ต้นเพิ่มพูน" ในโครงการปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์อุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (Maejo Centennial Botanical Park ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้มีนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณบริเวณสนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (Maejo Centennial Botanical Park)เป็นการส่งเสริมและสร้างให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นจุดที่ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานที่บริเวณสนามวังซ้าย ซึ่งจะสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการเรียน การสอนนอกห้องเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี พื้นที่ที่จะดำเนินการ 10,499 ตารางเมตร โดยจะทำการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จัดทำฐานการเรียนรู้พืชพรรณ และไม้ใหญ่ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มีความยั่งยืน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง