ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ข่าว 13/01/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/01/2564
เปิดอ่าน: 157 ครั้ง

 

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้แทนหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก ประกอบด้วย รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ, รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมฯ, รศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง