คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS จัดโครงการ"ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า
วันที่ข่าว 25/12/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/12/2563
เปิดอ่าน: 217 ครั้ง

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS โดยฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ จัดโครงการ"ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast" ณ อาคาร 75 ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตผลงานสื่อเสียงมาเผยแพร่ใน Thai PBS Podcast ซึ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่สนใจงานสื่อเสียงให้เป็นผู้ผลิตอิสระและทำงานร่วมกับไทยพีบีเอส หรือสื่ออื่น ๆ ได้ในอนาคต

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง