ว.นานาชาติ ร่วมมือบริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด พัฒนาพืชกัญชง
วันที่ข่าว 30/11/2563    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2563
เปิดอ่าน: 113 ครั้ง

 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำข้อตกลงความมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด (TJO) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษาบริษัท TJO ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขยายพันธุ์ การเพาะปลูก การผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชง การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเมล็ดไปทำเป็นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากลำต้น แกนและเปลือก เพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอางและประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง