สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ข่าว 27/11/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2563
เปิดอ่าน: 123 ครั้ง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจาราย์ประจำสาขาหลักสูตรพันธุศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจำนวน 40 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเข้ารับฟังการบรรยายนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงพื้นที่ดูงานในส่วนนาข้าวภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง