คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ข่าว 27/11/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2563
เปิดอ่าน: 112 ครั้ง

 


คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐานได้แก่ 1.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2.การผลิตเห็ด 3.พิพิธภัณฑ์แมลง ต้อนรับและบรรยายโดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร,อาจารย์ประจำสาขาวิชาอารักขาพืช 4.ฐานพืชไร่ บรรยายโดยนายสัมพันธ์ ตาติวงค์ นักวิชาการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง