ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการวิชาการ อาหาร สมุนไพร แพร่-น่าน
วันที่ข่าว 18/11/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/11/2563
เปิดอ่าน: 168 ครั้ง

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “เสวนาเรื่อง การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและอาหารที่ใช้พืชสมุนไพรในการปรุงเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองจากภูมิปัญญาชาวบ้าน” โดย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอยู่ อาหาร สมุนไพร ของพื้นถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์, นางสาวธนันท์ฐิตา สะปู พยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, นางสุวิดา เหมืองหม้อ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการนวด และนายชาลี ขวัญเมือง ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย ร่วมเสวนาโดยมีอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน และการจัดหน่ายสินค้า ผ้าทอ ของชุมชน อีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง