ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ ม.แม่โจ้
วันที่ข่าว 17/11/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/11/2563
เปิดอ่าน: 242 ครั้ง

 


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Dr.Steve Olive ผู้อำนวยการองค์องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงาน โครงการวิจัย เรื่อง “Governance, Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project, North” ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการ Together ภายใต้การสนับสนุนของ USAID โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ประธานกรรมการศูนย์ SIPS คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง