คณะเทคโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ข่าว 16/11/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/11/2563
เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

 

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ สาขาวิชาการประมง สำนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาสัตว์น้ำในมุมมองของนักพันธุศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มี ดร.อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง