ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ ม.พะเยา และ บ.อีเด็น อะกริเท็ค จก. ร่วมพัฒนาวิจัยนวัตกรรมเกษตรและสร้างเสริมทรัพยากรผลิตภัณฑ์เคลือบยืดอายุเชิงพาณิชย์
วันที่ข่าว 22/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/10/2563
เปิดอ่าน: 265 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ นายนรภัทร เผ่านิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย และมีตัวแทนผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมด้านการเกษตรในเชิงบูรณาการร่วมกัน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง