ผู้แทน ม.แม่โจ้ ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จย่า" ประจําปี 2563 "ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า"
วันที่ข่าว 21/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/10/2563
เปิดอ่าน: 250 ครั้ง

 


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ที่ปรึกษาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดกิจกรรม "วันสมเด็จย่า" ประจําปี 2563 "ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า" เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อการพัฒนาคนพิการไทยด้อยโอกาส โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง