ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวโครงการ OPEN INNOVATION (ROAD SHOW)
วันที่ข่าว 15/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/10/2563
เปิดอ่าน: 111 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวโครงการ OPEN INNOVATION (ROAD SHOW) ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระจายทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 17 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรฯ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดอำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร. นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ให้ข้อแนะนำด้านการสนับสนุนทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio- Circular- Green (BCG) Economy] เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI & Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในงาน

โดยภาคเหนือจะจัดกิจกรรม OPEN INNOVATION (ROAD SHOW) จำนวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 4 วันที่ 5 มกราคม 2564 จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มีนาคม 2564
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เริ่ม 16 ตุลาคม 2563
-ภาคใต้ 14 จังหวัด เริ่ม 21 ตุลาคม 2563
-ภาคกลาง 26 จังหวัด เริ่ม 20 ตุลาคม 2563

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง