ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ข่าว 15/10/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/10/2563
เปิดอ่าน: 243 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผู้แทนบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

และเวลาเดียวกันนี้ อาจารย์ ดร. สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้แทนบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง