ม.แม่โจ้ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
วันที่ข่าว 12/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/10/2563
เปิดอ่าน: 270 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการทำความดีเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป จากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อด้วยกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 9,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ฝายมีชีวิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ห้วยโจ้1)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง